• 5
  • Disclaimer

Disclaimer

Websitedisclaimer

CareLyn is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze website en de op de website verstrekte informatie. Daarbij kan CareLyn het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. CareLyn heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen. CareLyn kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn. CareLyn is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

E-maildisclaimer

De informatie verzonden met dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. CareLyn verzoekt bij onjuiste adressering direct contact met haar op te nemen, teneinde dit in de toekomst te voorkomen. CareLyn staat in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, doch niet voor de tijdige ontvangst ervan. CareLyn staat niet in voor het virusvrij verzenden van e-mailberichten.

CareLyn doneert voor iedere verkochte liter zonnebrandcrème een financiële bijdrage aan het goede doel.